Alçak Yoğunluklu
Polietilen ( AYPE )
Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen
Yüksek Yoğunluklu
Polietilen ( YYPE )
Homopolimer
Kopolimer
Yüksek Darbe Dayanımlı Polistiren (HIPS)
Genel Amaçlı Polistiren (GPPS)
Stiren Butadien
Kauçuk (SBR)
Polivinil Klorür (PVC)
Polikarbonat (PC)
Akrilonitril Butadien Stiren
(ABS)