Butadiyen
Asetik Asit
MEG
Büten-1
Metanol
DPG
Akaryakıt (CFO)
PGH & MPGH